Support från..

Behöver du support in någon form är det finns två kontaktvägar:


Är det inte brådskande sänd e-post med din fråga/supportbehov till info@spoxmed.se


Är det brådskande ring 0708-620 350

Prata in vem du är och ditt telefonnummer, så ringer vi tillbaks snarast möjligt.


© 2022 SPOX medtech