Fakta om...

Namn/Name

SPOX medtech AB

Postadress

Östra Pilkvägen 12, SE-262 91 Ängelholm

Besöks adress/Visiting address

Dolkvägen 13, Valhall Park

262 74 Ängelholm

Organisationsnr

556864-4065

Telefon

+46 (0)42 400 94 10

Telefax

+46 (0)42 400 94 15

Säte

Ängelholm

Bank

Swedbank

Bankgiro

796-4125

VAT/Moms nr

SE556864406501

© 2018 SPOX medtech